Productfotografie voor webshop

Productfotografie is onmisbaar voor het succes van een webshop. Een klant wil bij zijn keuze zoveel mogelijk weten over het product. Kleur, vorm en kwaliteit van het product zijn zaken waar hij zo goed mogelijk over geïnformeerd wil worden voordat hij tot aankoop overgaat. Productfotografie is de etalage van de webshop. Het moet de producten op een geloofwaardige manier weergeven.

Er zijn verschillende technieken waarmee productfotografie de eigenschappen van een product zo goed mogelijk tot z’n recht laat komen:
Achtergrond van de productfoto
Een gangbare methode in de productfotografie is het weergeven van een product tegen een egaal witte achtergrond. Zo komt het product zelf goed tot zijn recht. Soms kan beter gekozen worden voor een passende achtergrond waarin de verhoudingen of de toepassing van het product duidelijk zichtbaar zijn.

Verschillende foto’s van het product uit verschillende invalshoeken zijn van belang voor een zo volledig mogelijke weergave van het product. Daarmee geeft productfotografie de potentiële koper een indruk van het product als geheel.

Details van de productfoto

Aandacht voor de details van een product is van belang. Vormen van onderdelen en structuur van bepaalde stoffen of materialen kunnen bepalend zijn voor de aankoop van een product. Daarom moet in de productfotografie het product ook van dichtbij worden weergegeven.
Kleur van de productfoto

Een belangrijk doorslaggevende reden voor de keuze van een bepaald product zijn is vaak de kleur. Productfotografie moet er op gericht zijn om de producten kleurecht weer te geven.

Belichting van de productfoto

Goede productfotografie wordt voor een belangrijk deel bepaald door belichting. Donkere weergave, hinderlijke schaduwen of onbedoelde reflecties doen afbreuk aan het product. Productfotografie staat of valt met heldere, doeltreffende belichting.

Al deze verschillende aspecten van productfotografie zijn van wezenlijk belang om een webshop tot een succes te maken. Daarom is productfotografie is niet meer weg te denken bij het opzetten en draaiende houden van een goede webshop.